ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Padaczka – epilepsja

Padaczka – epilepsja


Lekarz najpierw zbiera dokładny wywiad dotyczący wyglądu napadów, następnie wykonuje przedmiotowe badania neurologiczne oraz dalsze badania diagnostyczne (m.in. badanie rezonansu magnetycznego oraz EEG). EEG, czyli elektroencefalografia, to badanie którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a więc stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Badanie to jest całkowicie nieinwazyjne.

Klasyfikacja

Padaczkę klasyfikuje się ze względu na rodzaj napadu, jego przyczyny, objawy oraz towarzyszące mu okoliczności. Rodzaje padaczki zależą od tego, czy źródło padaczki jest w mózgu zlokalizowane (napad ogniskowy), czy rozproszone (napad uogólniony). W napadach ogniskowych wyładowanie bioelektryczne obejmuje część jednej półkuli mózgu, a w napadach uogólnionych wyładowanie obejmuje jednocześnie obie półkule mózgowe.

Leczenie

Niezależnie od typu napadów, leczenie padaczki polega na długotrwałym, systematycznym (3-5 lat) zażywaniu leków przeciwpadaczkowych. Nieregularne ich przyjmowanie bądź też nagłe odstawienie powoduje nawrót napadów, a także nierzadko znacznym nasileniem ich częstotliwości.

Istnieje wiele czynników mogących wywołać napady padaczki. Głównymi z nich są:

  • zmęczenie i brak snu
  • alkohol
  • infekcje
  • sytuacje stresowe
  • obniżony poziom glukozy we krwi

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w leczeniu padaczki jest niesystematyczne przyjmowanie leków przez pacjenta.

W naszej lecznicy oferujemy Państwu pełną diagnostykę, oraz leczenie padaczki.

Related Tags